Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

near the wide sea


a wind from God, golden, fragrant above the waters grizzling waves, dark gray clouds, through the crack the modest Capuchin’s bald pate, an ice lens refracts shafts of light and bends them to a pinpoint – protoplasmic flames blaze, flutter up to here life in leaps and bounds, the worm flapped and flew off the word slipped and rose on the third day the word was not with God, it struggled in the corrida with the bull, having stolen Europa from Lithuania the author spider legless crusader, don’t call him it will still proclaim, cooled on the balcony, will fly in on the naked broom of projectors the messenger from information’s inferno the unbaptized woodpecker’s variegation silver from time dead in the clock near the amber sea

Vilnius–Šiluva–Rīga–Vilnius, 2005.XII.12–30

The Vilnius Review. – 2008. – Spring / summer. – № 23. – P. 57.


Vladas Braziūnas

prie marių plačių


vėjas iš Dievo, auksinis, dvelkiantis virš vandenų žilstančios bangos, tamsūs pilki debesynai, pro plyšį drovi kapucino plikė, ledo lęšis spindulius laužia ir kreipia į smaigalį – plykst protoplazminės liepsnos, plazdančios ligi šiolei šuoliais gyvybė, paplast kirmėlė, ir nuskrido žodis paslydo ir kėlėsi trečiąją dieną žodis nebuvo pas Dievą, jis grumės koridoj su jaučiu, Europą pagrobusiu iš Lietuvos autorius voras kryžiuotis bekojis, nešauk jo dar atsišauks, atsivėdės iš balkono, atlėks ant prožektorių šluotos plikõs informacijos pragaro pasiuntinys nekrikštyto genio raibumas sidabras iš laikrody mirusio laiko prie gintaro jūros

Vilnius–Šiluva–Rīga–Vilnius, 2005.XII.12–30

Literatūra ir menas, 2007. – Sausio 5. – P. 16. – (Poezija);
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 288. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.69) eilėraštį skaito Kornelijus Platelis.