Imants Auziņš


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Щи и капуста, arba Kaulėtas senis ligoninės palatoj

Po palatą vidurnaktį braižos toks. Ką sugriebia, tas rikteli: – Leisk! Ten rusiškai knarkia, ten latviškai kosi, ir, atrodo, vokiškai aiksi… Apatiniais vienais, be chalato it šmėkla į prietamsą supstos, – šimtametis vis po palatą murmėdamas: – Щи и капуста... Sargybinis lagerio? sargas kapų? kur valia išgyvent pajusta? Gal koks karys iš bado kraštų, tesvajojęs vien: – Щи и капуста? Jis atšlyja ir vėlei taikos prilįst, ir staigiai sušnypščia: – Schneller! Dievaži, mus į dangų varys ar nutremps į pragaro sierą! Bet gal už vielų vergauta šio vyro, gal kraujais jo ant kryžiaus plūsta? Ir baltadrabužis keliasi tyras bešaukdamas: – Щи и капуста? ...Štai ir brigada. Senį tuoj paglobos, kad palatoj kitoj atsibustų. Paskutinįjį kozirį lieka jam tvot: – Stok! – Achtung! ir – Щи и капуста!

Lietuviešu un latviešu dzejas diena / Krājuma veidotāji Vlads Brazjūns (Lietuva), Dace Markus (Latvija). – Rīga: Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā Valsts valodas komisija, 2006. – Lpp. 86–87;
Dzīvās baltu valodas / Sastādījusi Dace Markus. – Jelgava: Rasa ABC, 2008. – Lpp. 110–111.