Barbara Gruszka-Zych


Księstwo wierszy


Poezja łączy kraje ponad podziałami, spotykamy się w kręgu twórców z obszaru dawnego Królewstwa Obojga Narodów – mówił Jurgis Giedrys, atache ds. Kultury Republiki Litewskiej podczas krakowskiej prezentacji grupy „Magnus Ducatus Poesis“ (Wielkie Księstwo Poezji). 28 listopada w Willi Decjusza odbyło się spotkanie tej oryginalnej grupy poetyckiej, którą tworzą autorzy z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski. Jej inicjatorem był litewski poeta i tłumacz Vladas Braziūnas. Rok temu wydał monumentalną wielojęzyczną antologię zrzeszonych w niej twórców. Poeci należący do „Magnus Ducatus“ na odbywających się co rok spotkaniach (poprzednie były w Wilnie, Mińsku, Kijowie) prezentują swoje wiersze ale i tłumaczenia tekstów kolegów. W Krakowie wystapili Bohdan Zadura, Jacek Gutorow i Barbara Gruszka-Zych z Polski, Eugenijus Ališanka, Vladas Braziūnas, Vytautas Deksnys z Litwy, Romuald Mieczkowski (Polska i Litwa), Maryja Martysiewicz i Andrej Chadanowicz z Białorusi, Marianna Kijanowska i Galina Kruk z Ukrainy. Poezji towarzyszyły improwizacje muzyczne Mieczysława Litwińskiego z Warszawy i Mindaugasa Ancevičiusa z Wilna.