Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *


aš švelniai vis apie tave galvosiu labai iš lėto vis apie tave galvosiu apie tave per nemigą ir miegą aš tylutėliai vis apie tave galvosiu labai labai apie tave galvosiu nes man tik viena tai dabar belieka

1998

Skujenieks, Knuts. aš esu toli viešėjęs = es pabiju tālos ciemos: eilėraščių rinktinė, 1963–2003 / Sudarė Vladas Braziūnas; Iš latvių kalbos vertė Vladas Braziūnas, Sigitas Geda, Jonas Strielkūnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – P. 237.