Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *


esi šešėlis virpantis vėjelis kuris per mano ežerą skrieja esi tu lapas ne širmas ne žalias kurį bobų vasara prie šakos sieja esi tu atodūsis esi tu sapnas miglos augumo ir ūko veido esi tu visa visa ko aš nespėjau

2000

Skujenieks, Knuts. aš esu toli viešėjęs = es pabiju tālos ciemos: eilėraščių rinktinė, 1963–2003 / Sudarė Vladas Braziūnas; Iš latvių kalbos vertė Vladas Braziūnas, Sigitas Geda, Jonas Strielkūnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – P. 283.