Vladas Braziūnas


Translated by Antanas Danielius

Vilnius Classicism

there is a person who has risen from the crowd, a ship, sunk in sad thoughts, the death of long grief is valid, the decline of the kingdom, disgraced by Tarquinius’ son ichthyophagists’ presents, a mouse, a frog and a bird, fire arrows, Smuglevičius and Vilnius watercolours, reports in paitings, a possibility to change the course of history and to give freedom to the Utopian peasant, the frog, the mouse of the manor, to give him Goliath’s power, a Scythian helmet, or an Ethiopian bow: when one is flying – shoot, you have chosen: the white chessmen begin and perish, the steed’s neck is soft like the pike’s belly, embrace in the background of a crowd, the choice is an eye and a nostril, soaked with sand and brown blood, Radvila’s wife like a midget, only her slipped out breast feeds the dream kite from a goblet, St Gaetano of the Trinitarians, multiply the bread Pranciškus Smuglevičius (Franciszek Smugliewicz; 1745–1807) – a painter and professor of art. Radvila (Radziwiłł; Radivilus, Radivillus) – a member of an influential noble family.

Braziūnas, Vladas. Poems: Personal pronouns: i [; p. 116–117]; you [tu, p. 117]; he [jis; p. 117–118]; we [mes; p. 118]; last night I dreamed for the first time [šiąnakt pirmąkart sapnavau; p. 118–119]; Vilnius Classicism [Vilniaus klasicizmas; p. 119–120]; the old man and the sea [senis ir jūra; p. 120]; "starlings and little birds of hollow…" [„špokai ir mažieji uoksų paukšteliai …”; p. 121]; a bifurcate candlestick received as a present dovanota dviguba žvakidė; p. 121–122]; everything will be a dream about [visa bus sapnas apie; p. 122]; the root [šaknis; p. 122–123] / Translated by A.Danielius // Vilnius: Lithuanian literature, culture, history. - 2001. - Summer. - P. 116–123. www.culture.lt/vilnius/vilnius2001-1/116psl.htm

Vladas Braziūnas

Vilniaus klasicizmas

yra asmuo, iškilęs iš minios liūdesyje paskendęs laivas, ilgo sielvarto mirtis galioja, karalystė baigias išniekinta Tarkvinijaus sūnaus ichtiofagų dovanos, pelė varlė ir paukštė, penketas strėlių Smuglevičius ir Vilniaus akvarelės paveikslų reportažai, galimybė vienam pakeist istoriją ir laisvę suteikt utopiniam valstiečiui dvaro varlei, pelei galybę Galijoto, skito šalmą ar etiopo lanką: skrenda – šauk pasirinkai: baltieji nugali ir žūsta kaip lydžio pilvas minkštas žirgo kaklas apsikabink minios fone, pasirinkimas akis ir šnervė, prisigėrus smėlio ir rudo kraujo, Radvilos žmona it pupų pėdas, tik krūtis išsprūdus maitina iš taurės svajonių peslį trinitorių šventasis Kajetonai padaugink duonos

2000.IV.7–12

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.22.