Vladas Braziūnas


Vilniaus klasicizmas

yra asmuo, iškilęs iš minios liūdesyje paskendęs laivas, ilgo sielvarto mirtis galioja, karalystė baigias išniekinta Tarkvinijaus sūnaus ichtiofagų dovanos, pelė varlė ir paukštė, penketas strėlių Smuglevičius ir Vilniaus akvarelės paveikslų reportažai, galimybė vienam pakeist istoriją ir laisvę suteikt utopiniam valstiečiui dvaro varlei, pelei galybę Galijoto, skito šalmą ar etiopo lanką: skrenda – šauk pasirinkai: baltieji nugali ir žūsta kaip lydžio pilvas minkštas žirgo kaklas apsikabink minios fone, pasirinkimas akis ir šnervė, prisigėrus smėlio ir rudo kraujo, Radvilos žmona it pupų pėdas, tik krūtis išsprūdus maitina iš taurės svajonių peslį trinitorių šventasis Kajetonai padaugink duonos

2000.IV.7–12

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.22.