[Romuald Mieczkowski]


Vladas Braziūnas


Ur. 1952 w Poswolu (Pasvalys). Na Uniwersytecie Wileńskim studiował dziennikarstwo i lituanistykę.
Debiutował w 1974. Wydał 15 zbiorów poetyckich, już pierwszy z nich zdobył Nagrodę im. Zigmasa Gėlė za debiut. Uprawia publicystykę, autor esejów i felietonów. Pracownik pism kulturalnych i literackich, w ciągu 15 lat zatrudniony w tygodnyku „Literatūra ir menas” („Literatura i Sztuka”, przez pewien czas – redaktor naczelny). Od 1996 zajmuje się wyłącznie własną twórczością literacką.
Członek Litewskiego PEN Clubu, współzałożyciel Ruchu Poetyckiego Środkowej i Wschodniej Europy Cap à l'Est i Międzynarodowej Wspólnoty Poetyckiej Magnus Ducatus Poesis. Tłumacz, m. in. z języka polskiego.
Pasjonuje się fotografią.

Przenieść Wilno do serca: Portret Miasta / Zebrał i opracował, wykonał zdjęcia Romuald Mieczkowski. – Wilno: Znad Wilii, 2009. – S. 142. – Iliustr.: Alio Balbieriaus (V. Braziūno portr.) nuotr.