Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

man žvaigždė per nemuną kalba žila protėvių prokalbe dunda požemy duonos ratai o padangėse dunda kaulai man žvaigždė per nemuną kalba tik išversti aš negaliu

1975

Skujenieks, Knuts. aš esu toli viešėjęs = es pabiju tālos ciemos: eilėraščių rinktinė, 1963–2003 / Sudarė Vladas Braziūnas; Iš latvių kalbos vertė Vladas Braziūnas, Sigitas Geda, Jonas Strielkūnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – P. 159;
Krantai. – 2008. – Nr. 4. – P. 22.