Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Visai apsiniaukęs mėnuo Dideli vandenys upėj Džiūgauja žvejas Lašišos eina Prieš srovę Jis sako

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 13.