Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Paskui ką Šitaip skuba Laivavilkių keliu Nebylūs ir abejingi Paskui dumblyne Žvejojantį garnį Ar paskui kylančią saulę Kraujuojančią upėn? – Paskui savo jaunystę pradingusią Be abejonės Veltui

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 14.