Vladas Brazūnas


Перевод с литовского: Георгий Ефремов

он птахотворец, и нет ему лада

боженьки и небесные птахи в миру на юру среди леса их багровые клювики настежь открыты, так неумело жемчуг росы они пьют и роняют в ладонь богореза устояли, но их подрубят, они защебечут под рукой богодела и кого он там режет, птенца или Бога, ни слова, ни слога а парни козла вкруг берёзы вели, и снега налегли, и растаяли и не те, и нигде не дождёшься иного, и так всё привычно и ново шелестит по верхушкам травы, там берёза ли, роза, роса или небо, открытое пальцам творца, нараспашку это чёрт раскачал набат, язык закинув на колокольню содрогается воздух и все витатели небо пашут и сенные возы кажут рот у ворот на бойню дьявол кажет язык С.Г. с церковного свода дьявол душу ему возвышает в проклятьях благоговейных боженьке и птенцу, а захочешь – создашь муравейник и захочешь – будешь царить среди всякого сброда ни До и ни После там нет никого над разверстой кручей лишь багровый овал – жаждой птичьего песнопения исковерканный рот, колыбель Рождённого во спасение там качается на дрожащей жилке, на нити крестовой, паучьей...

Вильнюс, 1998.VIII.5–6; перевод 2008–2009.XI.8

Iš naminio audimo dainos = Из песни домотканой [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, jų vertimai į anglų, latvių, italų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas rodomi titrais.


Vladas Brazūnas

jis tas, paukščiadirbys, bet nusivylęs

dievulėliai ir paukščiai, ant vėjo toj girioj ant kalno išstovėję, tuoj bus nukirsti ir čiulbės iš po dievdirbio skapto jiem burnelės raudonos plačiai prasivėrė, jie slaptą geria diementų rasą ir dievdirbiui krečia į delną ką jis drožia, paukštelį ar Dievą, nežino, tik žino, kad grožę vedė ožį bernai apie beržą, prisišaukė sniegą, sutirpo o Šlamų beržynėlin, Šilutėn, įsimetė rožė, atrodė virpa viršų užgožus ir pašaknę gožia, ir virpa vis dangus atsivėręs ar dievdirbio pirštam atvertas velnias plaka ten varpą, liežuvį į bokštą įkoręs eina srovės per orą, ten orlaiviai sklando ir vartos ir svyruoja prie vartų atolą parvežusios uorės velnias rodo liežuvį S. G. nuo bažnyčios paskliautės velnias kelia jo dvasią ir nežada liautis, ir kursto dievulėlį ir paukštį, norėsi – ir skruzdę sukursi ir norėsi – ant bruzdesio šio ir ano karaliausi o iš tikro tai nieko nėra nei už Jo, nei prieš Jį, tik ovalas tik raudonas ovalas – išalkusio paukščio giedojimo išsižiojus burnelė, kur Gimusio vygė kabojo tik ant plonytės nytelės, ant voro kryžiuočio gijelės…

Vilnius, 1998.VIII.5–6

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 73–74;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 56–57. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 235. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.36) eilėraštį skaito autorius;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.