Vladas Brazūnas


Перевод с литовского: Георгий Ефремов

* * *

наконец однажды проявился по-людски принявши смерть лишь окно осталось затворённым мы не поспевали не успели попрощаться, был ноябрь всё ближе, листья облетели из потёртого блокнота из потопного и проливного края, из размеренного плеска, мановенья шёлкового белого, из ветра из кораблика резного ехать по мирам и хлябям и не падать, и ни в чём не грязнуть деточка, в снегу застыть, уткнуться взглядом в буквенную строчку чёрную, в земличку, не морянку, не чернявочку, и не в цветистое колечко, нет, ни дóмушка

Вильнюс, 2004.IX.21; переведено 2008–2009.XI.8

Iš naminio audimo dainos = Из песни домотканой [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, jų vertimai į anglų, latvių, italų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas rodomi titrais.


Vladas Brazūnas

* * *

pagaliau tą kartą pasielgė kaip žmogus, mirštamas tik liko langas užvertas nebepaspėjom su laisva beatsilabint, artėjo lapkritis, pabiro lapai iš susitrynusio bloknotėlio iš vandenų ir potvynių krašto, iš ramaus teliuškavimo, balto šilko plazdėjimo, vėjo, iš uosio laivelio važiuoti per jūres marias ir nevirsti, gruntely neskęsti vaike, sustiręs pusny, akimis įsitvėręs į juodą raidžių eilutę, žemininkėlę, ne marių dukrytę, į juodą jau uogą, ne žiedą, ne namytužio

Vilnius, 2004.IX.21

Žiema ir mirtis / Vilniaus mokytojų namų leidinys; sudarė Žilvinas Andriušis, Dainius Gintalas. – Vilnius: Žuvėdra, 2005. – P. 38;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 70.