Vladas Brazūnas


* * *

pagaliau tą kartą pasielgė kaip žmogus, mirštamas tik liko langas užvertas nebepaspėjom su laisva beatsilabint, artėjo lapkritis, pabiro lapai iš susitrynusio bloknotėlio iš vandenų ir potvynių krašto, iš ramaus teliuškavimo, balto šilko plazdėjimo, vėjo, iš uosio laivelio važiuoti per jūres marias ir nevirsti, gruntely neskęsti vaike, sustiręs pusny, akimis įsitvėręs į juodą raidžių eilutę, žemininkėlę, ne marių dukrytę, į juodą jau uogą, ne žiedą, ne namytužio

Vilnius, 2004.IX.21

Žiema ir mirtis / Vilniaus mokytojų namų leidinys; sudarė Žilvinas Andriušis, Dainius Gintalas. – Vilnius: Žuvėdra, 2005. – P. 38;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 70.