Владас Бразюнас


Vertė / Translated by / Traduit par Дмитро Чередниченко

Щира розмова

Ми знаємо, що ви знаєте, хто знає! Тому признайтеся, що знаєте, що ми знаємо, хто знає. Полегшиться провина, якщо скажете, хто знає, що ми знаємо, що ви знаєте.

Vilnius, 1988.VII.24Vladas Brazūnas

Nuoširdus pokalbis

Mes žinome, kad jūs žinote, kas žino! Todėl prisipažinkite, jog žinote, kad žinome, kas žino. Palengvins kaltę, jeigu pasakysit, kas žino, kad mes žinome, kad žinote.

Vilnius, 1988.VII.24

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: eilėraščiai su datomis. – Vilnius: Vaga, 1989. – P. 135. – (Amžininkas).