Vladas Brazūnas


Nuoširdus pokalbis

Mes žinome, kad jūs žinote, kas žino! Todėl prisipažinkite, jog žinote, kad žinome, kas žino. Palengvins kaltę, jeigu pasakysit, kas žino, kad mes žinome, kad žinote.

Vilnius, 1988.VII.24

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: eilėraščiai su datomis. – Vilnius: Vaga, 1989. – P. 135. – (Amžininkas).