Vladas Brazūnas


Senoji muzika

Mes grojam viešam orkestre, dirigentas aistringai mojuoja iš specfondinių penklinių. Publika sėdi ir dėmis, užsirašo kiekvieną garsą – viešai, kovingai, aštriai. Prie kiekvieno sėdi redaktorius ir skatina.

Vilnius, 1988.I.22–23

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: eilėraščiai su datomis. – Vilnius: Vaga, 1989. – P. 133. – (Amžininkas).