Владас Бразюнас


Vertė / Translated by / Traduit par Сергiй Цушко

я зустрiв Новий рiк...

той ранок – кола пiсенька ясна у свiтi що дiйшов кiнця неначе лиш плин у твоïх судинах гарячий можливо й не призупинявся на осягненiй межi й слiд розумiти все буде як ранiше у iмлi листи у безвiсть i свiтанки злi знов будеш вранцi вчитися ходити за колом коло коло лиш тримає того хто звик за колом – прiрва зяє

Фабійонішкес, 2003.III.17Vladas Braziūnas

aš sutikau Naujus metus...


tas rytas – gieda ratas giedraties pasaulio galas gavo galą, tęsias gi venomis srovenimas tavasis gal nė nebuvo stabtelėjęs ties tikėtina riba, vadinas, aišku kad vėlei nieks neaišku, taip ir bus rašysi laiškus, baikščiai atsibust bandysi, rytą vėl mokinsies vaikščiot ratu, ratu, tik ratas dar palaiko įpratusį, už rato bus – po laiko

2003.III.17

Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 46.