Vladas Braziūnas


aš sutikau Naujus metus...


tas rytas – gieda ratas giedraties pasaulio galas gavo galą, tęsias gi venomis srovenimas tavasis gal nė nebuvo stabtelėjęs ties tikėtina riba, vadinas, aišku kad vėlei nieks neaišku, taip ir bus rašysi laiškus, baikščiai atsibust bandysi, rytą vėl mokinsies vaikščiot ratu, ratu, tik ratas dar palaiko įpratusį, už rato bus – po laiko

2003.III.17

Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 46.