Vladas Braziūnas


Translated by Ada Valaitis


narrow gauge railway

don’t say that day disappears as if into a sack you will wake and find it unchanged wounded, diseased, bound by sentences… albeit unfinished everything remains, everything passes even who you, tomorrow, will have been will be stained with blood and stillness even the marked foreheads of the chosen and silly youth, afflicted with cramps of wisdom, gone now for you regretfully, I watch last year’s grasses running along dilapidated tracks I will not overtake the seedlings or oily blossoms – o their sadness so profound I press my grizzled head to the rails and listen to their silence, I listen for sound

Lielupe–Rīga, 1988.XI.I7; versta 2010

Poetinis Druskininkų ruduo 2010 = Druskininkai Poetic Fall 2010 / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Kornelijus Platelis = Compiler and editor-in-chief Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2010. – P. 45, 47.


Vladas Braziūnas

vaikystės siaurukas

nesakyk, kad diena kaip į maišą... atsibusi, ir bus – ta pati: sužaizdota, ligota, suraišiota sakiniais... kas, kad jie nebaigti visa liko, nes visa jau – buvę net ir tai, ką išvysi rytoj bus krauju ir ramybe apsruvę – net žymė išrinktųjų kaktoj ir vaikystė kvaila, kur nudiegia išmintim, bet kuri – nebe tau pagaila, kai paliegusiais bėgiais bėgant žolę pernykštę matau: nepavysiu dygimo nei žiedo tepaluoto, o tokio graudaus žilą galvą spaudžiu prie bėgių vis klausaus, kaip jie tyli, klausaus...

Lielupe-Rīga, 1988.XI.I7

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: eilėraščiai su datomis. – Vilnius: Vaga, 1989. – P. 167;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 104. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.47) eilėraštį skaito Virginijus Gasiliūnas.