Vladas Braziūnas


vaikystės siaurukas

nesakyk, kad diena kaip į maišą... atsibusi, ir bus – ta pati: sužaizdota, ligota, suraišiota sakiniais... kas, kad jie nebaigti visa liko, nes visa jau – buvę net ir tai, ką išvysi rytoj bus krauju ir ramybe apsruvę – net žymė išrinktųjų kaktoj ir vaikystė kvaila, kur nudiegia išmintim, bet kuri – nebe tau pagaila, kai paliegusiais bėgiais bėgant žolę pernykštę matau: nepavysiu dygimo nei žiedo tepaluoto, o tokio graudaus žilą galvą spaudžiu prie bėgių vis klausaus, kaip jie tyli, klausaus...

Lielupe-Rīga, 1988.XI.I7

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: eilėraščiai su datomis. – Vilnius: Vaga, 1989. – P. 167;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 104. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.47) eilėraštį skaito Virginijus Gasiliūnas.