Anna Rancāne


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

&

Kasdien kas nors bažnyčią stato, Kasnakt kas nors sugriauna lig pamatų, Iš ryto viskas turi prasidėti iš naujo. Išsijojęs pelenus ir akmenis Gali rasti sutraukyto rožinio karoliukų, Kiekviename – po neišklausytą maldą. Kasnakt griūva po bažnyčią, Reikia atstatyti iš naujo Arba į akmenis mūryt Save.

Versta (iš autorės rankraščio): Ventspils (Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja, 6. celle), 2011.III.7