Anna Rancāne


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Slutiškiai rudenį

Sieliai šičia nebeina, Vairininko balsas Dar plaikstos Pakibęs pakrantės obelėje Kaip paskutinis obuolys, Saldžiarūgštis, Sutraukia liežuvį ir lūpas. Dauguva ramiai guli ant kelių kaip motinos delnas, glosto kelią, juo nebeateis užvakar nušalę jurginai. Nojus prisėda Ant suolelio prieš gryčią, Žiūri, kaip suskaičiuoja beržai Aukso pinigus lig paskutinio, Viską už juos nuspirtum, Išganymą ir ramybę, Vien tiktai plaustą tikriausiai Reikės taisytis pačiam.
Slutiškiai – unikalaus senovinio užstatymo kaimas Dauguvos vingiuose, netoli nuo Daugpilio, išskirtinis ir dėl to, kad čia nuo senų laikų artimai sugyvena sentikių ir katalikų šeimos.

Versta (iš autorės rankraščio): Ventspils (Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja, 6. celle), 2011.III.13