Anna Rancāne


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Psalmė

Karūnuosi mane margutėm, ir tapsiu tyra, Apklosi mane tylėjimu, ir tapsiu balta it sniegas, paskutinis Joninių nakties sniegas, kai tyliose kančiose miršta vasara, iš tikro dar neatėjusi, laužuos sukūrenta. Karūnuosi mane margutėm, ir tapsiu tyra, Tyra ir nemirtinga It gėlė prie bažnyčios sienos, – Šaltos ir nekalbios Kaip tu. Karūnuosi mane margutėm mirsiu vainiko vietoj, Raudoni žiedlapiai sudegs skausmingoj saulėsėdoj, Nebijok, toj ugny aš viena sudegsiu, Tavo sode nė šakelė, nė vienas lapelis neapgruzdės.

Versta (iš autorės rankraščio): Ventspils (Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja, 6. celle), 2011.III.15