Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Laivas

buvau debesis nusileidau miško viršūnėn ir likau medis buvau karo žirgas parkritau žiežirbom prunkšdamas ir likau namas buvau kuršis pažiūrėjau įtraukiau krūtinėn oro ir likau laivas

1970; versta: Fabijoniškės, 2011.IV.27