Vladas Braziūnas


yra vieta


nutrauktas rankas vėl tiesk dar klausk nesupratus, dar kvosk saldžioji mano viltie kartaus šokolado spalvos per sapną nematomą, per bejausmį, nejaukų vos vos per šalčio krečiamą „gert“ sukepusių lūpų spalvos bekraujai kráujas žiedai ant kaulo, ant kiauro lazdos išnėrus, kiele, skraidai anapus aušros ir laidos

Fabijoniškės–Vilnius–Praha, 2011.VIII.2–25

Nemunas. – 2012. – Vasario 9–22. – P. 5. – (Kauko laiptai);
Braziūnas, Vladas. fontes amoris. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 8.