Vladas Braziūnas


* * *

tolsta ir tilsta kaip strėnų banguojanti juosta per šimtmečius plaukusi upė pro baltažiedį pakriaušių vijoklį žioruoja raudona šio vakaro kalvės anga tilto delčia debesų prieštvaniniuos asiūkliuose klūpo vėjui atvėrusi glėbį, dosni, alkana ir drėgna gal sapnavau, gal tik miegas tekėjo į gaudžiančią kriauklę gal žaliaakis vijoklis pernakt nulytėjo šilkiniais plaukais pirštų galiukais pro kregždžių urvus grabinėdamas byrančiam kriaušy kelio, kur kelia į gelmę, kur traukia į aukštį, veikiausiai iškart abejaip

Fabijoniškės, 2012.I.13–22

Birželio sodai’12: [eilėraščiai: Tarptautinės poezijos šventės „…ir saulas diementas žėruos…“ (A. Miškinis) dalyvių kūrybos almanachas] / sudarytojas Vytautas Kaziela. – Utena: Kamonada, 2012. – P. 56;
Braziūnas, Vladas. fontes amoris. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 92;
Literatūra ir menas (kultūros svetainė; virtuali). – 2013. – Kovo 21. – http://literaturairmenas.lt/mediateka/1008-vladas-braziunas-.... – Eilėraštį skaito autorius; groja Petras Vyšniauskas; filmuota Benedikto Januševičiaus.