Skirmantas ValentasLingvistinis Vlado Braziūno stebuklas / The linguistic miracle of Vladas BraziūnasValentas, Skirmantas. Lingvistinis Vlado Braziūno stebuklas // Colloquia. – 2012. – Nr. 27. – P. 27–40. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.I.2): http://www.llti.lt/failai/str_S_Valentas%2827-40%29.pdf

„Lingvisto Skirmanto Valento ekspansionizmas į literatūros mokslą jau kelintą kartą pasiūlo drąsias, kūrybiškas interpretacijas. Šįkart jo poetinės kalbotyros tyrimas skirtas „lingvistinio stebuklo“ sampratai ir jo apraiškoms dabarties poeto Vlado Braziūno kūryboje. Beveik algebriško lakoniškumo stiliaus straipsnyje Valentas atskleidžia poeto polilingvizmą – giluminę kelių kalbų sinchroninę koegzistenciją lietuviškai parašytuose Braziūno eilėraščiuose.“ – Sprindytė, Jūratė. Pratarmė // Colloquia. – 2012. – Nr. 27. – P. 9. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.I.2): http://www.llti.lt/failai/Pratarme27.pdf

Valentas, Skirmantas. The linguistic miracle of Vladas Braziūnas: summary // Colloquia. – 2012. – Nr. 27. – P. 40. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.I.2): http://www.llti.lt/failai/str_S_Valentas%2827-40%29.pdf

„The linguist Skirmantas Valentas’s foray into literary analysis has once again resulted in daring and creative interpretations. This time the object of his poetic-linguistic investigation is the concept of the “linguistic miracle” and its manifestation in the work of the contemporary poet Vladas Braziūnas. In an almost algebraically laconic style, Valentas reveals the poet’s polylingualism – the deep synchronic coexistence of several languages within Braziūnas’s (Lithuanian) poems.“ – Sprindytė, Jūratė. Foreword // Colloquia. – 2012. – Nr. 27. – P. 11. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.I.2): http://www.llti.lt/failai/Foreword.pdf