Maryja Martysevič


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Garbė – Jėzui Kristui

Sveikas, Viešpatie mūs Иису Labą dieną, Jėzau. Batiuška mokykloj mums liepė laišką Tau sukurt, tai Tave užkabinėsiu. Man senelė Stefa sakė, kad numiręs prisikelti Tu gali, nes visagalis, kad Tu geras, net geresnis ir už Senį Šaltį, Dievo mat Sūnelis. Nors nuo rugsėjo kaime gyvenu, man einas čia gerai, tik kiemo čia nėra bernų, tad kartais nuobodu, ir dar bijausi pikto gaidžio. Tikybos*, jei atvirai, – labiausiai nemėgstu: batiuška bara mudu su Tadziku, kad nemokam žegnotis, Radziukas jam Nekrikštas ir Mahometas, o mergaitės, kurios su kelnėmis, jam mazgotės. Ką dar Tau pašnekėt? Apie dvejetą iš MTB** (ano mėnesio gamtos kalendoriaus nebuvau atsinešęs)? Kaip diskotekoj laistėm mergiūkštes, kaip su Tadziku nepagavom Radziuko, o norėjom primušti? Trumpiau, nuodėmių turiu, nors man išvis tiktai 10. Batiuška sako, skambutis ir kad jau baigčiau, tad reikalą tiesiai turiu išklot. Taip padaryk, kad iš mamos neatimtų jos motinystės teisių (kad nebūtų dėl ko). Nepyk, kad priskretau prie Tavęs su trigrašiu savo. Tavo vergas Stanislavas. - - - см. (о. Николай)***

* Tikyba (rus. Закон Божий, ЗБ) – kai kuriose Baltarusijos mokyklose eksperimentiškai įvestas dalykas, privalomas ir katalikams bei netikintiems, o dėstomas – vien tik stačiatikių.
** Mano Tėvynė Baltarusija (rus. Моя Родина Беларусь, МРБ) – dalykas, dėstomas Baltarusijos mokyklų pirmosiose–ketvirtosiose klasėse, apimantis gamtos pažinimo, geografijos, istorijos, sociologijos pradmenis; vaikai supažindinami su miestais, valstybėmis, klimatu ir pan.; vadovėlyje, žinoma, puikuojasi ir Lukašenka, jo valstybės simboliai.
*** Rus.: žr. (t. Nikolajus), t.y. žiūrėta, tikrinta „batiuškos“, tėvo Nikolajaus.

Naujoji Romuva. – 2012. – Nr. 3. – P. 14–15;
Rašytojai (rasytojai.lt; virtualus). – 2012. – Lapkritis. – Apie aut. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.I.20): http://www.rasytojai.lt/lt/organizacija/viesoji-istaiga-rasy...