Vladas Braziūnas


Vertė / Translated by / Traduit par Kristina Burzić


pismo vili

ispod prozora su krupni liljani, po njima bubamara svjetlo-crvena, plavi tvoj konjić četverokrilac vrela voda, ledeni vjetar, šetaju tiho kod vatre, i šištaju tračevi ovogodišnji, svađe prošlogodišnje rosne su njive, krpelji crpe krv ovog svijeta čim otvoriš oči osjetiš, kako grglja u rijeci il u tebi pobjegli iz mrtvoga grada izgladnjeli miševi ni mrvice nije ostalo, ništa ostalo nije iz ljubavi djetinstva, osim šepavih pjesmi, osjećaja mutnih, trojansko pismo

Fabijoniškės, 2003.VII.25–31Vladas Braziūnas

laiškas laumei


ruplėtos lelijos palangėj, ant jų vabaliukas raudonas ir mirgantis mėlynas tavo žirgas keturiasparnis verdantis vanduo, ledinis vėjas, šlitinėja apie laužą, šnypščia paskalos pernykštės, užpernykščiai barniai rasotos pievos, erkės siurbia pasaulio kraują vos atsimerkus girdi, kaip gurgia tavy ar upely iš mirusio miesto pabėgusios alkanos pelės neliko nė trupinėlio, nieko neliko iš vaikiškos meilės, vien tik išdrikusios eilės, neaiškios nuojautos, Trojos laiškas

Fabijoniškės, 2003.VII.25-31

Braziūnas, Vladas. fontes amoris. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 20.