Vladas Braziūnas


Vertė / Translated by / Traduit par Kristina Burzić


kao i mi

mi smo barem četiri: duše naše i dva umorna njihova prijatelja, dva tijela željena i prokleta, u pjesmama pjevana ali i nepoznata – kao i mi

Vladas Braziūnas


kaip mes

mes bent jau keturiese: mūsų sielos ir du pavargę jų vergai, du kūnai geisti ir prakeikti, ir apdainuoti bet lygiai nepažįstami – kaip mes

Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 31.