Vladas Braziūnaskaip mes

mes bent jau keturiese: mūsų sielos ir du pavargę jų vergai, du kūnai geisti ir prakeikti, ir apdainuoti bet lygiai nepažįstami – kaip mes

Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 31.