Vladas Braziūnas


Vertė / Translated by / Traduit par Kristina Burzić


rukopis

htio bih pisati na praznima površinama svojih crteža na rubovima svojih simfonija na zidovima svojih katedrala na zabatima, oltarima, govornicama moje propovjedi gluhonjemima bile bi slušane najviše htio bih pisati na blijedu našu kožu na našim bedrima i bokovima na krčećim našim trbusima zapravo tako i pišem samo prijedlozi budu pogriješni a ponekad i padeži

Banská Štiavnica, 2010.VIII.21Vladas Braziūnas


rankraštis

norėčiau rašyti tuščiuose savo piešinių plotuose savo simfonijų paraštėse ant savo katedrų sienų frontonų, altorių, sakyklų mano pamokslai kurčnebyliams būtų paklausūs labiausiai norėčiau rašyti ant vystančios mūsų odos ant mūsų šlaunų ir klubų ant gurgiančio mūsų pilvo iš tikro taip ir rašau tik prielinksniai būna ne tie kartais ir linksniai

Banská Štiavnica, 2010.VIII.21

Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 62.