Vladas Braziūnas


Перевод с литовского: Виталий Асовский


К миру людей

Девица бродит небом весенним, батюшку будит, месяц двурогий: – Встань, мой родимый, не на сраженье – в дальние дали ныньче, в дорогу. Ночью машины зеленого цвета рядом грохочут воинским строем, зная, что силе нету запрета там, пришельцу – все не родное. Поздние звезды всходят-играют, облачком пестрым я их укрою, дождик заплачет родины раны, полные боли, полные крови. Ой пробегает над головами – политы ливнем, ветром несомы – девица-солнце, всех согревая, чтобы не сгинуть людям без дому. В гости сзывает всех, кто захочет, в дом свой – машины тяжкие рыщут, днем погружают, ночью увозят. Как же бездомных весточка сыщет? Шли мимо неба, шли мимо моря, шли – проползали струйками пота; вот – наблюдают, чувствуем, смотрят, не отвечают – воротится ль кто-то?

Литва литературная. – 1987. – № 7. – C. 55. – Перевод Виталия Асовского;
Acoвcкий, Виталий. Другое пpocтранcтвo: Cтиxи и пepeвoды. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998. – C. 82–83;
Асовский, Виталий. Осенняя бухгалтерия: стихи литовских поэтов в переводах Виталия Асовского. – Vilnius, 2014. – P. 59.
http://vladas2.braziunas.net/languages/Russian/index.html.


Vladas Braziūnas


į žmonių pasaulį

eina mergelė per aukštą dvarą aplinkui dangų – mėnulio kelti – kelkis, tėveli, jau neį karą į didį kelią – už kokią kaltę eina per naktį pro mano galvą karo mašinos, žalsvai dažytos turinčios galią, kad viskas galima kur svetimšaliam tvoros nežydi vai teka, bėga vakaro žvaigždės jom sugodosiu debesį margą merkia lietutis tėviškės žaizdą devyniamargę, devyniavargę vai eina, bėga per aukštą dvarą – lietui nulyti, vėjui nupūsti – saulė mergelė, ir ją jau dera jau ima liūsti žmonės be būsto visų svetelių pasikviesdãmi į savo žemę – žalsvom mašinom per dieną tremią, per naktį tremia o kaip benamiui paduoti žinią aplinkui dangų, aplinkui jūrą ėjom ir šliaužėm prakaito dryžėm jaučiam, kad seka, jaučiam, kad žiūri tik nepasako – grižom? negrįžom?

Braziūnas, Vladas. Alkanoji linksniuotė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993. – P. 73;
http://vladas2.braziunas.net/poezija/index.html