Vladas Braziūnas


Перевод с литовского: Виталий Асовский


* * *

Исковерканный путь ни протяжного смеха ни крика не сносит мы отвыкли от выстрелов от кровавых послевоенных осеней тени наших ребяческих страхов тени бессонниц днем крадутся к расколотым лампам зеркалам и ликам иконным лист с чернильными кляксами не расширяется роза у лацкана не стирать бы рубаху косарскую ни осколков стекла ни протяжного крика пота ни смеха все немеет безнадежное немощное ожидание зреет теней страхов недетских мелькание быстрое ночи не хватает дыхания на колесах купе в дороге из тысяч остались – немногие отвыкшие от послевоенных выстрелов

Литва литературная. – 1987. – № 7. – C. 54;
Асовский, Виталий. Осенняя бухгалтерия: стихи литовских поэтов в переводах Виталия Асовского. – Vilnius, 2014. – P. 61.
* * *

sukarpyti keliai neatlaiko nei riksmo nei pratiso juoko mes atpratę nuo šūvių atpratę nuo kruvino pokario mūsų nemigų, vaikiškų baimių šešėliai per dieną prie šventųjų paveikslų, įtrūkusių lempų, prie laikrodžių sėlina rašalo dėmės ant lapo ne plečiasi rožė prie atlapo nuskalbtų marškinių šienapjūtės ne dūžtantis stiklas, ne prakaito pratisas riksmas, ne juokas užkimęs bekraujis, beviltiškas noksta laukimas nevaikiškų baimių šešėliai plakas nakčiai pritrūksta kvapo ant ratų, kupė, kely iš tūkstančių liekam – keli nuo pokario šūvių atpratę

Braziūnas, Vladas. suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 15.