Vladas Braziūnas


Перевод с литовского: Виталий Асовский


Геометрия

Блочное поле под пулями ветра ни прислониться и ни укрыться ложатся росы алеют зори под красный кашель и пыль клубится так долго выстрел считает метры так ночь присела со мною рядом качая люльку – обиды утраты тяжеловесные секунды квадраты словно объемы пустых квартир сколько я в них проживу дыханием ветер бутоны распустит железные в пестиках завязь появится тайная рельсы стальные срезают как лезвия кривую тропы – из любви прийти

Vilnius–Tbilisi–Pervalka, 1985.VI.30–VII.8

Литва литературная. – 1987. – № 7. – C. 56;
Асовский, Виталий. Осенняя бухгалтерия: стихи литовских поэтов в переводах Виталия Асовского. – Vilnius, 2014. – P. 64.


Vladas Braziūnas


geometrija

blokinis laukas po vėjo kulkom nei pasiklosi, nei užsiklosi o miglos kyla, o rasos klaupias sugeria dulkes, raudonai kosti šitokios ilgos šūvių sekundės šitaip naktis man galvūgaly sėdos lopšį sūpuodama – skundai ir bėdos sunkios sekundės, kvadratinės dėžės taip tyvuliavo – tušti kambariai kiek užgyvensiu jų savo kvėpavimu vėjas ir žaizdras pražydiną geležį tveriasi vaisius žaizdų piestelėse gelžkelio peiliai jam atkerta kelio suodiną kreivę – iš meilės pareit

Vilnius–Tbilisis–Pervalka, 1985.VI.30–VII.8

Nemunas. – 1988. – Nr. 1. – P. 4–5;
Braziūnas, Vladas. suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 14.