Vladas Braziūnas


Перевод с литовского: Виталий Асовский


Сонет отставший от венка сонетов

Сонет отставший от венка сонетов без паспорта родителей и даты а может – лишь приснившийся когда-то а наяву не видывавший света как в дом детей сзывающая мать внезапен он – предчувствию под стать как утра уходящего мгновенье припомнишь – на зрачке предсмертной тенью мир издает последний хриплый глас мир лаской материнской меркнуть начал сонетом в рабство ты уже захвачен сейчас бросает мир обоих вас следов не оставляете сейчас остался дождь – но не о вас он плачет

Pervalka–Vilnius, 1985.VI.29–VII.13

Литва литературная. – 1987. – № 7. – C. 55;
Асовский, Виталий. Осенняя бухгалтерия: стихи литовских поэтов в переводах Виталия Асовского. – Vilnius, 2014. – P. 67.


Vladas Braziūnas


sonetas, atsilikęs nuo vainiko

sonetas, atsilikęs nuo vainiko be paso, be tėvų, gimimo vietos o gali būt – nebuvęs net pradėtas gal tik per sapną sąmonėn įniko kaip nuojauta – nelauktas ir ūmus lyg motina pašauktų į namus kai paskutinę rytmečio akimirką prisimeni – mirties akivalką pasaulis temsta motinos vardu pasaulis paskutinį žodį gargia ir tu jau nebe tu, soneto verge dabar pasaulis mėto jus abu dabar nebepaliekate pėdų dabar tik lietūs – bet ne jus apverkia

Pervalka–Vilnius, 1985.VI.29–VII.13

Braziūnas, Vladas. suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 30.