Vladas Braziūnas


tace!

ant saulelė Lietuvos, aš nusilenksiu jum tempus nostrum jubet (sic!) silentium* gula liepos šakomis į samaną srūva marios naktimis į Nemuną jūsų pievos ir miškai alkūnėmis jūsų Dievas ir dievai atstūmė mus kas išgins, kas išvarys į kelią mus? žeria vėjas į akis Einšteino pelenus

*Tace! Tempus nostrum jubet silentium. – Tylėk! Mūsų laikas liepia tylėti (lot.). Kristijono Donelaičio įrašas Tolminkiemio bažnyčios metrikų knygoje 1779 m.

Pergalė. – 1984. – Nr. 2. – P. 72;
Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1886. – P. 54;
Krantai. – 2014. – Nr. 1. – P. 2. – Prieiga internetu (žiūrėta 2015.IV.3): http://www.kranturedakcija.lt/app/webroot/files/Krantai-2014-1-4-2-Braziunas.pdf