Vladas Braziūnas


vanagas suka virš kelio

autour autour – vanagas aplink šviesos erdvė, prasvidęs laukas, kelias o turi būt, jei panagės išbalę pamėlę pirštų pagalvėlės, imk lytėk lytėk – prisimint baisu šviesos tik tiek, tik ant kaktos dėmelė tik tik kliuksėjo padugnės ir mielės stiklinės tuščios – sklidinos balsų alsu alsu – dangtį pradaryk čia kaip šulny, tik kas pabaidė aidą per lauką vilko vėjai, o nuleido lininėm virvėm – irgi keturi

Fabijoniškės, 2000.IV.15–17

Šiaurės Atėnai. – 2002. – Vasario 15. – P. 7;
Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė: eilėraščiai / dail. Ramūnas Čeponis; apipavidalinimui panaudota Vlado Braziūno nuotraukos. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 104.