Vladas Braziūnas


vanagas suka virš kelio

autour autour – vanagas aplink šviesos erdvė, prasvidęs laukas, kelias o turi būt, jei panagės išbalę pamėlę pirštų pagalvėlės, imk lytėk lytėk – prisimint baisu šviesos tik tiek, tik ant kaktos dėmelė tik tik kliuksėjo padugnės ir mielės stiklinės tuščios – sklidinos balsų alsu alsu – dangtį pradaryk čia kaip šulny, tik kas pabaidė aidą per lauką vilko vėjai, o nuleido lininėm virvėm – irgi keturi

Fabijoniškės, 2000.IV.15–17

Šiaurės Atėnai. – 2002. – Vasario 15. – P. 7;
Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė: eilėraščiai / dail. Ramūnas Čeponis; apipavidalinimui panaudota Vlado Braziūno nuotraukos. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 104.


Vladas Braziūnas


<br/>* * *

Tiesa, veidrodis taip pat atspindėjo sienoje laikrodį su dalgiu vieton rodyklės Iš Rimvydo Šilbajorio laiško sekundininkas giltinės dalgiu mosuoja vienas ant galinės sienos o begalinės atgalinės dienos įrėmintos į atmintis draugų dainuoja po stiklu, matyt, dainuoja balti jų dantys, judantys žandai mosuoja robinzonai, ir lėtai ir vangiai vandenuos atmoja Nojai rožančių bamba lūpos po ledu nesolidu minėti tvaną, išgyvenom matmenyse tikrinių melomanų apskrieję žemę, o dabar slidu o kiemsargis dabar druska pabarsto karvelio sapną, limpančius vokus ir linksmas valdininkas nuovokus užrašo adresą ant girto karsto

Fabijoniškės, 2001.I.22–24

7 meno dienos. – 2001. – Balandžio 6. – P. 5;
Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė : [eilėraščiai]. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 132.


Vladas Brazūnas


jis tas, paukščiadirbys, bet nusivylęs

dievulėliai ir paukščiai, ant vėjo toj girioj ant kalno išstovėję, tuoj bus nukirsti ir čiulbės iš po dievdirbio skapto jiem burnelės raudonos plačiai prasivėrė, jie slaptą geria diementų rasą ir dievdirbiui krečia į delną ką jis drožia, paukštelį ar Dievą, nežino, tik žino, kad grožę vedė ožį bernai apie beržą, prisišaukė sniegą, sutirpo o Šlamų beržynėlin, Šilutėn, įsimetė rožė, atrodė virpa viršų užgožus ir pašaknę gožia, ir virpa vis dangus atsivėręs ar dievdirbio pirštam atvertas velnias plaka ten varpą, liežuvį į bokštą įkoręs eina srovės per orą, ten orlaiviai sklando ir vartos ir svyruoja prie vartų atolą parvežusios uorės velnias rodo liežuvį S. G. nuo bažnyčios paskliautės velnias kelia jo dvasią ir nežada liautis, ir kursto dievulėlį ir paukštį, norėsi – ir skruzdę sukursi ir norėsi – ant bruzdesio šio ir ano karaliausi o iš tikro tai nieko nėra nei už Jo, nei prieš Jį, tik ovalas tik raudonas ovalas – išalkusio paukščio giedojimo išsižiojus burnelė, kur Gimusio vygė kabojo tik ant plonytės nytelės, ant voro kryžiuočio gijelės…

Vilnius, 1998.VIII.5–6

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 73–74;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 56–57. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 235. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.36) eilėraštį skaito autorius;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.


Vladas Brazūnas


kaip ir jodleris


piemenėlio senieji (beteksčiai) raliavimai kaip tiroliavimai, tekinas lėkčiau jų pasitikt kaip išdegęs akis pasitikti senelio kad lėkdavau, arklio parjot iš ganyklos ar perkelt avelių, žirnių brinkytų žąsiukam nunešt ar išgint iš upelio, skiedras išrinkt iš duobės pamatų, iš po pirmo naujosios gryčios vainiko (gražesnio už pačio Sarbievijaus), vėjy drebėt apsižergus gegnėgalį kokį, grebėstą (ai tai grobelis, apgriaužt ir pirštus apsičiulpti, vienas ir man prasiskyrė, kai jojau, supausi, laikiaus ant lentos, ant dviejų tvoros balesėlių viršūnių, juokinga pūslelė po širdžia iššoka, kai užsikosau, užsikvatoju, lyg vėjas tenajos sugautas blaškytųs), ganyti praskriejančius debesis, verkti dėl nieko, šaukti, raliuot tiroliuot (asemantiškai), juodu babutės sijonu ant karties mojuoti, baidyt nesuprantamą baimę, tik nuojautą – mainos į prasmę ir miršta, miršta į tekstą visa, o visa, kas vyksta išties, – Vienažindys, vienamylys – iš liūdesio, iš apleisties


Vilnius, 1998.VII.31–VIII.3

Klaipėda / Gintaro lašai. – 2000. – Balandžio 12. – P. 23;
Poezijos pavasaris 2000. – Vilnius: Vaga, 2000. – P. 88–89;
Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė: eilėraščiai / dail. Ramūnas Čeponis; apipavidalinimui panaudotos Vlado Braziūno nuotraukos. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 63;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 22–23. – Priedas: kompaktinė garso plokštelė (CD) [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 223. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.27) eilėraštį skaito autorius;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.


Vladas Braziūnas


pakalnėn

nieko nesakančios drumstos ir sakinos akys išvarvėjusios, vėjų skvarbių išpustytos pusaklis rytas, o dienos apyaklės, tekinos vis apgraibom ligi aklino vakaro ritas įsismarkavo, dabar nebe taip, kaip anuomet metai suskato kaip dienos, o dienos sutirpsta kaip alų būdavo, pas Antanienę vyrai suvirs, tai ir šmuoryt nebesustos, ir šnekos bus be galo tirpsta dabar be alaus, be amžiną atilsį jau Antanienės juoko, gurkšniaujant tik juodą žalią arbatą, pagurkliam tik kretant, su dvasiomis vis susižvalgant akim sakinom, nesmagiai susijuokiant

Fabijoniškės, 2000.XI.27

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 126;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 243. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.43) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus.


Vladas Braziūnas


sužeista vyšnia

vis dzūkiškos dainos, vis raimos gegės virš paskandõs, virš mėnulio trauktinės skaidriõs ir stipriõs, atsimaino žiedais ir vaikais, apsvaigina vis pasakos, sakmės ir sakos uodegą velnias įduos, jei verbos neturėsi tie vyšnių sakai, ką man sako pirmykštės kalbõs, gintarėti vis karstos žaibai po padanges gimsta, miršta lietus į eilėraštį tirštą į virpantį balsą įžengęs žiedais ir vaikais, kur nemiršta

Fabijoniškės, 2000.IV.2–VI.14

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 99;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 239. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.39) eilėraštį skaito Antanas A. Jonynas.


Vladas Braziūnas


pakalnėj vanduo

žalia kentaurė, lėkusi per kalnus ant griaustinėto klūpanti akmens ir šviesmalę man brukanti į delnus pasuk, pasuk, kaip akmenis ak mals vardan nedalomos, užgęsta panagės skiemuo iš ritmo išmuša dantis ir pasilikti vienas bijo paniškai ašvienis panas, nė nebebandyk kančios bičiuli, nuobodžiam tarpuveiksmy gyventi, senti, mirti, ir be to ir be tavęs toks panašus į pūvantį po kalnu neprasrūvantis vanduo

Fabijoniškės, 2000.VI.9–VII.7

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 117;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 229. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.33) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus.


Vladas Braziūnas


varteliai

žvėrėja – nebepasieksi paklydęs namų žiburys akligatvio liko sieksnis pliką į sieną – plykst! žėk, lieptas skrenda prieš srovę o tas iš visos gerklės rėkia nuo strėkio: Povil grabs tave griebs! kaip krato per gruodą ratai raudoni dangaus ratilai belskis kelionėn, Petrai atidarys – per vėlai

Fabijoniškės, 1999.IX.22–29

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 32;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 227. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.31) eilėraštį skaito Virginijus Gasiliūnas.


Vladas Braziūnas


karilionas

pasislinki į puslapio šaltą šalikelę kelio linkės, paklusnios, ir liumpsinčios lingės – ne tau neskubėk, ir nebūsi didžiųjų kelių atsilikėlis ak Martynai, ir aš Svalioje ar danguj paskendau kaip tas varpas didysis, kai eidavo kūnai į molžemį kai dūšelės į dangų nužengdavo tiesiai švieson dar švitėdavo kelias, stovėdavo baltos ir milžinės prastos kaimo bobelės su savo teisybėm visom neišklibusią vėžę vis gilino ratas į rudenį taip jau radom, va taip ir palikti reikės kariliuoja tik ąžuolo lapas ir nieko ant svieto nebudina suledės ir skambės vidury nebylios tamsaties

Fabijoniškės, 1999.XII.2–12

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 105;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 226. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.30) eilėraštį skaito Alvydas Šlepikas.


Vladas Braziūnas


malda už svetimą savo

visą vakarą rėkė parvirtęs ant kelio perpjauta gerkle rytą jau buvo negyvas, tik pakraštėlis dar švietė bėki, vaikeli, pamatęs kareivį, tik bėki tas kareivėlis uzbekas, vaikeli, tik šaudo ir verkia ką jis dar gali, iš laiko išplėštas, iš žemės žydi ne jam tas mėnulis ant miško, tas rėkiantis diskas nulis ir niekas, kas tau begalybė ir viskas duoki jam vieko iš nieko sugrįžti nelaimėliui, amen

Fabijoniškės, 1999.VI.10

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 16;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 221. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.25) eilėraštį skaito Aidas Marčėnas.


Syndicate content