Vladas Braziūnas


moterys

jus perspėja – nespardykit ugnies ji jūsų vardą mirdama minės ištikimybės sutartį – rekrūtuos žiūrėk, žaliuoja rūtos giltinės velėtojos jas apdainuoja, rūkas merginos jaunos palaidais plaukais į pirtį, jaują pilnaty ateis pasimatyt su pavogtais vaikais beprotės, iki pusės moterys ir kas į jas pažvelgti įsigeis tam atmintį apvers, akis sukeis tas bus teisus numirdamas beprotis

Vilnius, 1985.VIII.7

Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų / knygos dailininkas Romas Orentas [Orantas]. – Vilnius: Vaga, 1999;
Pirštai jos neša leliją: Moteris XX–XXI a. lietuvių poezijoje: rinktinė / sudarytojas Julius Keleras. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2017. – P. 133.