Vladas Braziūnas


vėlė

ant tos nedalingos pasaulės išlindus, rainai šmirinėja sapno gliti gyvačiukė karaliui į burną, atgal išėjo karaliui per kulnį žiūriu į jo akmenį kniūbsčią į pėdą tuščiam akmeny kaip tas gyvolėlis gyvena kai vienas plevena, išmano spontanišką meną, o kūnas – gaisravietėj čypianti ištara

1995.IV.5–1996.IV.16

Dienovidis. – 1996. – Gegužės 10. – P. 8;
Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai / knygos dailininkas Romas Orantas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 82.