Vladas Braziūnas


septintoji celė

sidabrinių kirų įkyrūs balsai – yrantis mano stuburas vienas kiras – tuzinas morčiaus kačių, besimylinčių su papūgom šimtas vėjų vargdienių suėjo prie vienišo celės pastūgaut girių klausaisi, širdie dar nemirus, kelintas gyvenimas nugara eina šiurpais? vis iš naujo, kas kartas naujaip, tik langelis pravertas kirai vartos, ir mirusie vartos patyrę, kas laukia ties vartais kas juos šaukia vardais ne vardais, karalius giminiuoja ir vergus suporuoja, rūšiuoja, ištardo, kas vertas jo kojas bučiuot, kas pakartas vyrių klausaisi, širdie, giljotinos, sutinus širdie, atitolink duoną ir vyną pratęsk, ir išmušk mūsų kaltes kaip ir mes išmušam iš savo skolininkų

Ventspils (Starptautiskā rakstieku un tulkotāju māja, 7. celle), 2006.VII.13–19

Krantai. – 2006. – Nr. 4. – P. 7;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. – P. 298. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas.