Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Agnieszka Rembiałkowska


** *

za brata-wiatr, za powietrze i chmurę za pogodę i za niepogody za to, że mnie zadziwiasz za to, że nadal umiem i nadal chcę być zdziwiony za to, że gdy ciało mdłe, coś się nawinie pod rękę za to, że gdy truchleje duch, coś wpadnie w oko zatocz się, hulajże hulaj, nim zachrypnie pieśń potem tylko charkot i chwytanie tchu potem tylko nagi niezdarny ornament choroby tylko długie sine żmije płowiejące sploty słów tylko długie zmierzchy, już przyszło wezwanie bez chochlika, iskry, wieczoru bez blasku i splendoru bez mrugającej gwiazdy bez tej bajki, że mały w gromadzie wiosna i jesień tarnieją w oddali chrzęści powietrze dzwonią trójkąty żurawi cicho, prawie bezdźwięcznie milczenie mgieł, milczenie mgły szare godziny, szare dnie nareszcie noc, po nocy świt i ja, odkrztuszony tu przez śmierć

Birsztany (Sanatorium „Tulpė”, pokój 320), 11 I 2004

Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas = Stół góra ołtarna / tłumaczenie: Agnieszka Rembiałkowska; grafika: Wiesław Szumiński; opracowanie graficzne: Krzysztof Czyżewski. – Sejny: Fundacja Pogranicze i Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów", 2018. – S. 61. – (Inicjał). – Przekład książki zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Litewskiego Instytutu Kultury.


Vladas Braziūnas


* * *

už brolį vėją, už orą ir debesį už giedrą ir už visokį orą už tai, kad stebini už tai, kad moku dar stebėtis ir vis tebenoriu už tai, kad kūnui kliūnant pakanka kas po ranka už tai, kad sielai senkant pakanka kas po akim ūžt tai ūžt, kol daina užkims paskiau tik žiopčiot ir gaudyti orą, kol gyvas paskiau tik plikas nevykęs ligos motyvas tik ìlgos pilkos gyvatės blykštančios žodžių vijos tik ilgos šauktinio prieblandos be aitvaro, žiburio, vakaro be žibesio uodegõs pūstos be žybsinčios žvaigždės be šnekos, kad visados, kur du stos pavasaris, ruduo erškėtės oras toli girgždės gervių trikampiai trimituos už kalvos, vos vos begirdėt tyla iš miglos, migla iš tylos iš pilkos dienos valandos pagaliau naktis, rytas ir aš, mirties atrytas

Birštonas (Tulpės sanatorija, 320 kamb.), 2004.I.11

Santara. – 2012. – Žiema. – P. 23;
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 40–41;
Krantai. – 2014. – Nr. 1. – P. 34. – Prieiga internetu (žiūrėta 2019.IV.30): http://www.kranturedakcija.lt/app/webroot/files/Krantai-2014-1-34-37-Braziunas.pdf;
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas = Stół góra ołtarna / tłumaczenie: Agnieszka Rembiałkowska; grafika: Wiesław Szumiński; opracowanie graficzne: Krzysztof Czyżewski. – Sejny: Fundacja Pogranicze i Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów", 2018. – S. 60. – (Inicjał). – Przekład książki zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Litewskiego Instytutu Kultury.