Vladas Braziūnas


akvamanilė

mano mirusi motina žvelgia iš mano akių kai aš sotinu savo vaikus ir iš to, kaip aš sotinu savo vaikus man aiškėja, kaip ji mane myli jos šešėlis atšliaužia prie rankų, kur renka žodžius susirango ant kojų garuojantis šiltas šuva upių tvankos išsenka ir kartą išdžius mano mirusios motinos akys Svalią sapnuoja dar gilią dagilėlį, iškėlusį galvą aukštai ant purienos bulvių kapčių sudygusį, šaltą pelijantį rūsį pinavijom apkibusį, neiki, nelipki, įgriūsi regi mirusios motinos akys galvelę raudoną dagilio nekalti gyvuliai, sužiaumoję kraujuojančią duoną užsimezgusi buvo, vadinasi, buvo gyvybė jei turėčiau rankas, nulaižytų šuva, numazgotų mano mirusi motina, švytinti akvamanilė

1995.VIII.26

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: Eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. - P.77;
Dialogas. – 2000. – Gegužės 5. – P. 8. – Iliustr.: R.Milukienės pieš.;
Literatūra ir menas. – 2003. – Gegužės 2. – P. 1. – Iliustr.: Alfonsas Žvilius. Iš triptiko „Fragmentai”. - Prieiga internetu: http://services.tvk.lt/culture/lmenas/?leid_id=2948&kas=stra...
Ant Tavo rankų supasi gerumas: Lietuvių poetų eilėraščiai apie Motiną / Sudarytojas Julius Jasaitis; dailininkas Rimantas Dichavičius. – Vilnius: Andrena, 2005. – P. 66.