Vladas Braziūnas


DANGUS buvo vienas kraujas

DANGUS buvo vienas kraujas juodas raudonas biliūnas žvelgė, kaip klupdo ir griauja kadangel angelas liūdnas apleido rankas ir veidą paleido vandenį, ugnį mėlynos laumės leidos balandės, į senvagės dugną į šlynžemio šlaitą kėlė vynvytis mėlynas uogas į juodą raudoną gėlą sliuogė vijoklis nuogas

Vilnius–Radviliškis, 1992.XII.24–26

Lietuvos aidas. – 1993. – Vasario 27. – P. 8;
Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 63;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 122. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.57) eilėraštį skaito autorius.


Vladas Braziūnas


tenebroso

šešėlis verkia, vaikas nori miego akis užmerkia aptaki tyla naktis beorė ir bevertė, nieko nakties nėra, nakties tylos nėra toli suloja, bet nėra kas girdi nudiegia širdį, bet nėra širdies sapnuojamas kaip vedamas į mirtį suaimanuos, į sapną pakuždės tik nuojautą: neskirta tau panirti į paslaptį nakties, į šitą mirksnį kai mėlyna žvaigždė į rūką krito arklys sužvingo, laukas neregys drovus šešėli abejingo ryto tavęs jau laukia rykščių ryšulys

Fabijoniškės, 1995.II.24

Literatūra ir menas, 1995. – Balandžio 1. – P. 6;
Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai / knygos dailininkas Romas Orantas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 26.


Vladas Braziūnas


mergaitė

šventojo jurgio kurteliai ragavusie gaišeną, maitą ir kas mum davė tą kelią kraujuos ligi kelių eiti bristi sugedusį kraują senolių – nei molį raudą gerklėj supuolusią raudą – gurvuolį – giesmėm skalaujant prie gomurio giesmės gliejas krešantis kelias prie drapanų mergaite, ar to gailėjais klausykis, kaip siaučia vėjas kaip skambūs vandenys liejas ant tavo griaučių sidabro

Fabijoniškės, 1995.I.24–III.10

Klaipėda / Gintaro lašai. – 1995. – Balandžio 14. – P. 19;
Dienovidis. – 1995. – Gegužės 12. – P. 8;
Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 10;
Pirštai jos neša leliją: Moteris XX–XXI a. lietuvių poezijoje: rinktinė / sudarytojas Julius Keleras. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2017. – P. 134.


Vladas Brazūnas


Žolìnės laukas

laukas giriom apsagstytas mėlyni pulkai kareivių pro raudoną blausą švyti obuoliai ar vario skydai per raudoną rūsčią lygmę ritas, skrodžiasi per miglą apkreša akis, ji migdo plačios akys miego lygmalos ak, Žolìne, apdalinus švęsto obuolio po skiltį į tvarsčius išaugo linas lino kelias begalinis kas per lauką šaukia kilti kareivius – giria prieš girią

Vilnius, 1992.IX.28–XII.16

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 57;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 74–75. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.


Vladas Brazūnas


senojoj gryčioj

apmečiau tavo žvilgsniu jaukų duonkepės turtą: moliniai dubenys, bronzos ar žalvario piestas beržo pliauskigalis žiūri į ugnį užburtą burną pražiotą ir žiaubere tęžtantį sviestą inkščiančių ugnį pašėriau ir tyliai sėdėjau žvelgdamas valtį burtažodžių plaukiant pro plazdantį laiką žiemiškas jūras, keleivį jų vienišą Dievą nešant į atvirus vandenis, plynus ir nebesulaikomus niūrūs šviesų atvašynai šliaužė sienojais ir siekė tinklą raudoną užmesti, nuskęsdinti duonkepės valtį bet suliepsnojo pakluonėj beržynas, ir sietas septyniažvaigždis atėjo šeimynos pakelti

Vilnius, 1992.VII.26

Metai. – 1993. – Nr.2. – P.7;
Klaipėda / Gintaro lašai. – 1995. – Balandžio 14. – P. 19;
Baltija99. – 1999. – P.10;
Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 49;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 94–95;
Žiemgala. – 2007. – Nr. 1. – P. 55–56. – Tekste: Guščius, Alfredas. Apie Vladą Braziūną – universalų, daugiašakį kūrėją. – Forma pagadinta. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2008.II.3): http://www.ziemgala.lt/z/2007_01_11.html;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 132. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 14.– (Parole del mondo). – Lietuvių ir italų kalbomis.


Vladas Braziūnas


-vardžiai

ak, tiurkiškas baltas jaustukas dun-aj – mėnulis žemai dunojais išplaukdamas kvaituliu sukas gėriukas, Sarbievijus verčia kalvas Žemaičių ak-su – malonumu į lotynų – baltas vanduo balų ledas blyškus, baltarusis šakniai pakirstai – priesaiką duok kol – paskutinis – galų galūnėj nugriūsi nukilsi – į samanų kiltį nutilsi – į savo patiltę

Fabijoniškės, 1999.I.4–6

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 130;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 160. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.76) eilėraštį skaito Skirmantas Valentas.


Vladas Braziūnas


tyla ir žodis

tolo ir tilo griaudingi giedojimai, rimo griaustinis dingo už tilto, už gelžkelio, nieks jau vardu neminės šito, katras jau kitoks ne kaip žmonės, krikščionis dvigymis várņa – laisvoji, išgimusi iš giminės tūpė ant drūto druido šaknų ąžuolinių, užutrakiuos liejos žirgo Persėjo, sparnuoto pagonio, išspirtas vanduo žvilgantys pirštai žilvičių ilsėjos prieš ilgąją sėją dirvą suvilgyk ir dieniškos duonos mum duok varde, iš vargo išgimęs ir stojęs į visa ko pradžią visą pasaulę apsakiusis karde anam iš burnos puolusis aitvare, burtą ir turtą praradęs raidę praradęs bežadis parjok iš kur nors

Fabijoniškės, 1999.II.18–III.18

Naujoji Romuva. – 2000. – Nr.1. – P. 25;
Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 60;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 159. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.75) eilėraštį skaito Skirmantas Valentas.


Vladas Braziūnas


išplasnojusie broliai, sesuo...

tie, kur iš pirmojo žodžio suprato, seniai amžinatilsį, vienas vėlių režisierius, o kitas, Norbertas Vėlius, pargrįžėlis karstosi voro gija pažiūrėt, kaip mes čia, padieniai aklo gyvenimo lažą beeinam, kaip tyžtam ir gyžtame retas godojam svajonę – kaip Onę, kuri mūsų siela bylotų vorą audėją lankytų, laikytųs neduotojo įžado brolį mylėtų beprotį, tyliausiąją sesę kaliausę kuprotą saulėn sugrįžusią, ten, kur protingieji žengė, bet vien tik kaliausė teįžengė žydi šilkai, nepavydžios iliuzijų spalvos, sparneliai rudojo drugio ant rugio, skarelė – iliuzijų skarmalas viską jie regi, supratėliai jukūs, tas Vėlius ir Velinas viską jiem praneša varnos, varnėnai, kaliausę aptūpę, vis marmantys saule, ant mūsų, žvaigždele, ant mūsų, broleli durnas Sietyne, čia durys, čia durys, čia siena išeinantiem stovi balti, be kepurių, su dalgėm prieš debesį lekiantį kojos kaip šeivos, o reginčios akys – į Šeimatį

Fabijoniškės, 1998.VII.10

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 119;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 150. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.73) eilėraštį skaito Alvydas Šlepikas.


Vladas Braziūnas


ateis gyvųjų

mirties trukmė, gyvenimas tarp datų apvylusi kančia, o žodis piktas sėdėk ramus, tegu silpnasis šneka namai ne čia, o tu ne Dievo liktas tik paliktas, opaligė, reliktas tos padermės, kuri apakus mato pro ašarą, jinai atstoja vyzdį švelni tenai šešėlių karalystė bet patekėjus kruvina ranka nutrempia naktį rytmečio vergijon ir tenka vieną sykį tai išvysti ko net ir aklas pamatyti bijo trukmė įvyko, liko atranka

Fabijoniškės, 1995.II.24

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 27;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 134. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.65) eilėraštį skaito Antanas Gailius.


Vladas Braziūnas


linija tekantis taškas

gryčios kampo sienojai bejėgiai sunerti, ant krūtinės sudėti horizontai, bėgę vis, bėgę sustoja, ima artėti skečia kelią, veriasi gaisos žaizdose paskendusios rymo nebe mano valandos baisios – žmogaus numirimo

Pasvalys, 1992.X.8

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: Eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 51;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 133. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.64) eilėraštį skaito Alvydas Šlepikas.


Syndicate content