Vladas Braziūnas


kai dar baltosios elnės iš dangaus krisdavo

Aldonai Ragevičienei baltos raguotos elnės švelnios, šiauriškai šaltos šaltos, šiauriškai švelnios švilpia per sutemas baltas audžia voras stiklinį jungtuvių sodą, ir krenta aukso sidabro rasa ant įžadų kryžiaus prie kelio, vaivorykštė, juosianti stuomenį margas žirgas po vandeniu reškia žolyną renka gijas sutartinių Austėja renka gijas sutartinių Austėja margas žirgas po vandeniu reškia žolyną prie kelio, vaivorykštė, juosianti stuomenį aukso sidabro rasa ant įžadų kryžiaus audžia voras stiklinį jungtuvių sodą, ir krenta švilpia per sutemas baltas šaltos, šiauriškai švelnios švelnios, šiauriškai šaltos baltos raguotos elnės

Fabijoniškės, 2001.VII.21–VIII.23

7 meno dienos. – 2002. – Sausio 18. – P. 5;
Žiemos žodžiai / Sudarė Benediktas Januševičius, Juozas Žitkauskas. – Vilnius: Vilniaus mokytojų namai, 2002. – P. 34;
Braziūnas, Vladas. Karilionas tūkstančiui ir vienai aušrai: [poema] // Vilnius: Kronta, 2003. – P. 21 (t.p. 5, 37). – (Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys).