Vladas Braziūnas


S litavskoga prepjevala Mirjana Bračko

dok su još bijele košute s neba dolijetale

Aldoni Ragevičiene bijele rogate košute nježne, sjeverno hladne hladne, sjeverno nježne fijuču kroz sutone bijele ispleće pauk stakleni svadbeni vijenac* i spušta se zladnog srebra rosa na zavjetnom križu pokraj puta, duga obavija stas konj šarenko travke pod vodom čupka Austėja** preðu za pjesme*** skuplja Austėja preðu za pjesme skuplja konj šarenko travke pod vodom čupka pokraj puta, duga obavija stas zladnog srebra rosa na zavjetnom križu fijuču kroz sutone bijele hladne, sjeverno nježne nježne, sjeverno hladne bijele rogate košute
* u orig. sodas, ukras od slame spleten u obliku kruga ** boginja pčela u litavskoj mitologiji *** u orig. sutartinė, višeglasna zborna litavska narodna pjesma

Fabijoniškės, 2001.VII.21–VIII.23Vladas Braziūnas

kai dar baltosios elnės iš dangaus krisdavo

Aldonai Ragevičienei baltos raguotos elnės švelnios, šiauriškai šaltos šaltos, šiauriškai švelnios švilpia per sutemas baltas audžia voras stiklinį jungtuvių sodą, ir krenta aukso sidabro rasa ant įžadų kryžiaus prie kelio, vaivorykštė, juosianti stuomenį margas žirgas po vandeniu reškia žolyną renka gijas sutartinių Austėja renka gijas sutartinių Austėja margas žirgas po vandeniu reškia žolyną prie kelio, vaivorykštė, juosianti stuomenį aukso sidabro rasa ant įžadų kryžiaus audžia voras stiklinį jungtuvių sodą, ir krenta švilpia per sutemas baltas šaltos, šiauriškai švelnios švelnios, šiauriškai šaltos baltos raguotos elnės

Fabijoniškės, 2001.VII.21–VIII.23

7 meno dienos. – 2002. – Sausio 18. – P. 5;
Žiemos žodžiai / Sudarė Benediktas Januševičius, Juozas Žitkauskas. – Vilnius: Vilniaus mokytojų namai, 2002. – P. 34;
Braziūnas, Vladas. Karilionas tūkstančiui ir vienai aušrai: [poema] // Vilnius: Kronta, 2003. – P. 21 (t.p. 5, 37). – (Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys).