Vladas Braziūnas


Översättning: Liana Ruokytė & Juris Kronbergs

Tigande gångjärn


jag hörde bara låga och höga toner bara ett svävande hjärta, en väsande nerv jag var instängd i en inbillad bur den ska lindas i silke sändas innan morgon till den tigande dörren, de stumma gångjärnen kökskniven ska skära upp den varm och svävande ska den tvättas med tärar hackas och hängas på ruttnande linor den ska darra av vind och stelna av kyla förångas och strös ut som månbelysta kristaller på den grå cementen där mössen irrar runt runt alltjämt runt i de igenkalkade hålorna där duvor pickar förgiftade smulor och dör ett endaste steg från den tigande dörren

Fabijoniškės, 1999.VIII.31

Litauen diktar: möte i gryningen: 26 samdita poeter / Översätting Liana Ruokytė & Juris Kronbergs. – Stockholm: Bokförlaget Tranan, 2005. – P. 509.


Vladas Braziūnas

tylintys vyriai


girdėjau tik žemą ir aukštą garsus tik širdį plevenančią, cypiantį nervą buvau uždarytas į menamą narvą šilkais jį įriš ir prieš rytą parsiųs prie tylinčių durų, prie tykančių vyrių virtuvinis peilis tą šilką prapjaus dar šiltą plevenančią ašarom plaus kapos ir išdžiaustys ant pūvančių virvių virpės tik nuo vėjo, nuo šalčio tik stings garuos ir pažirs mėnesėtais kristalais ant pilko cemento, kur blaškosi pelės aplink, vis aplink, užtinkuoti urveliai užnuodytus trupinius lesa karveliai ir dvesia nuo tylinčių durų per žingsnį

1999.VIII.31

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.23;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 10.