Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka

Przyjść

Nie przychodzę ani przyjeżdżam, mogę tylko zajechać, a ja w Poswolu, gdy bywało mi strasznie dobrze lub bardzo źle, miałem dokąd pójść, te wszystkie miejsca, które teraz żyją w moich wierszach, te wszystkie słowa, które żyją wciąż, nie mogą znaleźć swoich rzeczy, przychodzę ze słowami, rzeczy nie czekają na nie, nie rozpoznają, na podwórku naszego domu nie tylko pies, ludzie również podejrzliwi, chodzę, może zamierzam okraść, odebrać ich najdroższy skarb, zieleń posadzonej przez ojca jabłoni, przeze mnie wydeptaną ścieżkę i tę, która prowadzi do drwalni umarłych, ich przyszłe wspomnienie prowadzące do kresu nieżycia, jedyne miejsce, dokąd można przyjść.

2003

Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. - Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (po polsku).


Vladas Braziūnas

Pareiti

Nebepareinu, nebeparvažiuoju, galiu tik atvažiuoti, ir aš Pasvaly, kai man būdavo baisiai gera arba labai negera, turėdavau kur pareiti, tos visos vietos, kurios dabar gyvena mano eilėraščiuos, tie visi žodžiai, kurie dar gyvena, neberanda jau savo daiktų, ateinu aš su žodžiais, daiktai jų nelaukia, neatpažįsta, mūsų namo kieme ne tik šuo, jau ir žmonės įtarūs, vaikštau, gal taikaus apvogti, pasiglemžti brangiausią jų turtą, žalumą tėvo sodintos obels, mano išmindžiotą taką ir taką lig mirusių malkinės, jų būsimą prisiminimą lig negyvenimo galo, vienintelę vietą pareiti.

Braziūnas Vladas. Alkanoji linksniuotė: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993. – P. 19; Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. - Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lenkų k.).